søndag, juli 11, 2010

Galop: Det ligner en "ommer"

Fredagens voldgiftsdom, der ændrede resultatet af Dansk Derby 2010, har ikke uventet givet store dønninger i galopsporten.

Nu tales der om civile søgsmål og boykot, så det er en meget kedelig situation som sporten er havnet i.

Hesteejeren Bernt Dahl skriver i et indlæg på galopsport.dk, at den voldgift, der sad i fredags, ikke er identisk med den voldgift som Dansk Galop tidligere har nedsat.

Hvis dette er korrekt - så har galopsporten yderligere et problem - og så kan farcen fortsætte!

Ifølge Dansk Væddeløbsreglement så udpeger Dansk Galop hvert år fem voldgiftsmedlemmer, hvoraf en skal være jurist.

Her er reglerne:


§ 17. Dansk Galops bestyrelse udpeger 5 voldgiftsmænd, hvoraf mindst 1 skal være jurist.
Voldgiftsmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen. Dansk Galops forretningsudvalg nedsætter
Voldgiftsretten i hver enkelt sag ved at udpege 3 af voldgiftsmændene - heraf så vidt muligt en
jurist - til at udgøre Voldgiftsretten.
Stk. 2. Voldgiftsrettens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Voldgiftsretten kan
træffe beslutning om fastsættelse af sagsomkostninger, herunder eventuelt honorar til Voldgiftens
medlemmer og rejsegodtgørelse.
Stk. 3. Voldgiftsretten har sæde i København, men kan undtagelsesvis træde sammen andet sted
efter Voldgiftsrettens bestemmelse.


Ifølge Bernt Dahl har Dansk Galop udpeget følgende fem personer til medlemmer af voldgiften:

Peter Rolin – Ib Müllertz – Hans Erik Vesterberg – Erik Haslev – Christian Kjær.

Men fredagens voldgift bestod af Erik Hasløv, Chris Cordrey ogTerje Finnsbråten.

For mig er der ingen tvivl om, at disse tre personer er særdeles kompetente til at vurdere sagen, men det er bare ikke i overensstemmelse med Dansk Galops reglement, at de har vurderet og dømt i sagen!

Det ligner en "ommer" - og det kunne også se ud til, at der snart kommer en ekstraordinær generalforsamling i Dansk Galop!

Jeg har hørt, at nogle af de implicerede ville gå til en civil domstol med hele sagen, men det kan de godt glemme alt om, for i Dansk Galops reglement - paragraf 2 står der


§ 2. Underkastet DVR er:
a. selskaber, der foranstalter anerkendte løb
b. officials
c. hesteejere
d. befuldmægtigede
e. opdrættere
f. trænere
g. ryttere
h. staldansatte
i. personer, der i øvrigt beskæftiger sig med heste i træning.
Stk. 2. Disse giver afkald på i påkommende tilfælde at gå til de ordinære domstole.


Så et der udelukkende en voldgiftsret nedsat Dansk Galoop, der kan pådømme den aktuelle sag.

Ingen kommentarer: