søndag, februar 20, 2011

Lunden får Business Club

Som  en af de sidste væddeløbsbaner i Danmark  får Lunden nu sin egen VIP-klub - eller Busines-klub.

Det kan man læse i den nyeste udgave af baneprogrammet.

Det var sandelig da også på tide, at Lunden begynder at røre på sig på sponsorområdet, og initiativet må hilses varmt velkommen.

Dette initiativ er endnu en udløber af den helt generelle nytænkning, som er på Lunden sket efter den ekstraordinære generalforsaling i november, hvor den gamle bestyrelse blev sat på porten.

Lunden har i mange år haltet gevaldigt på sponsorsiden.

Man har solgt storløbene alt for billigt og - og som jeg tidligere har skrevet - ikke på en værdig vis for landets største travbane.

Det bliver ingen let opgave for Lundens nye event og marketingschef Nicolai Kaas at få samlet medlemmer til en Business-klub, men opgaven er ikke umulig.

Lunden har mere end 1,5 millioner mennesker i sit umiddelbare opland og blandt disse er mange mindre virksomheder, som jeg ser som potentielle emner til Business-klubben.

Nicolai Kass skriver i onsdagens baneprogram bl.a. dette om Businessklubben


Den tid er forbi, hvor sponsering var noget virksomheden  udelukkende gjorde, som en form for velgørenhed. i dag skal en sponsoraftale ses som et effektivt salgs­ og markedsføringsværktøj. 


Det kan bl.a. lade sig gøre,  hvis en virksomheds investering i et sponsorat kombi­neres med, at den under afslappede former drager for­ del af at deltage i et netværk med de øvrige sponsorer.


Det bliver interessant at se de nærmere betingelser for et medlemsskab i Business-klubben.

Ingen kommentarer: