torsdag, juni 24, 2010

Skal travsporten have en Ombudsmand eller klagenævn?

I det norske fagblad, Trav og Galopp Nytt har der inden for den seneste uge været to historier omkring heste som Jesper Bruhn fra Travportalen har solgt til norske ejere.

I begge tilfælde har ingen af hestene levet op til de forventningerne som sælgeren - Jesper Bruhn - havde stillet køber i udsigt.

Det drejer sig om hestene Odia Østervang og Opal Hammer.

I dag kan jeg læse på travservice.dk læse om de erfaringer som Jan Tunow har haft i forbindelse med køb af Lux Line fra træner Knud Mønster.

Og der kunne sikkert komme mange andre sager frem med uheldige oplevelser i forbindelse med hestehandel.

Selv om der findes love og regler for køb og salg af heste, så kunne det være en ide, at hestevæddeløbssporten selv indførte sin egen rets instans - en Ombudsmands-lignende funktion´- et klagenævn - akkurat som det f.eks. kendes det fra ejendomsmæglerbranchen.

Et sådant nævn skulle ikke blot tage sig af tvister i forbindelse med handel med væddeløbsheste, men også behandle de tvivlsspørgsmål der ofte opstår mellem trænere og hesteejere.

Kendelser skulle selvfølgelig offentliggøres således at dubiøse personer ville få sværere ved at agere inden for sporten.

Ingen kommentarer: